Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
 
 
 İşe Giriş Tarihiniz

:

 İşten Ayrılış Tarihiniz

:

 Aylık Brüt Maaşınız

:

TL
 Senelik İkramiyenizin Adedi

:

 Senelik İkramiye Tutarı

:

TL
 Aylık Brüt Yol Ücretiniz

:

TL
 Aylık Brüt Özel Sağlık Sigortası Ücretiniz
(İşveren tarafından yapılıyorsa)

:

TL
 Aylık Brüt Yemek Ücretiniz

:

TL
 Kümüle Gelir Vergisi Matrahınız

:

TL
     
 Hesaplamak İstediğiniz Tazminatlar

: